Budimpešta 2 noćenja 2018
Budimpešta dva noćenja
OD 75eur
Avio Karte

AVIO KARTE

Live a happy life

Putujte sa nama

ŠOPING U BEČU
Parndrof 30 €
SCS 40 €

ITALIJA -LETOVANJE

Arrow
Arrow
Slider

Viminacijum i Srebrno jezero

12.05.  26.05.  09.06.  23.06.  25.08.  08.09.  29.09.2018.

 

VIMINACIJUM  http://viminacium.org.rs/ nekadašnja rimska metropola na Balkanu, sa skoro 48.000 stanovnika, je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji.  Gotovo da nije bilo rimskog imperatora koji ga nije posetio. U više navrata, u ovom gradu boravio je i car Konstantin. Ovde se kovao zlatni i srebrni rimski novac. Uživao je najviši statut koji su rimski gradovi mogli imati. Bio je i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije koja je obuhvatala najveći deo Srbije, deo Bugarske i severnu Makedoniju. Sa nama obiđite rimske nekropole, stare rimske vile, upoznajte se sa najstarijim stanovnikom Viminacijuma – mamuticom Vikom… 
SREBRNO JEZERO – jedno od najprivlačnijih izletišta u Srbiji. Ovaj dunavski rukavac ima i čistu vodu, ali i uređene plaže, homoljske specijalitete i bogat sportski i zabavni program. Zbog sve veće popularnosti dobija I naziv ˝srpsko more˝. Voda je bistra zbog nedostatka zagađenja i prirodne filtracije vode kroz mnogo peščanih dina.
Ukoliko želite da se opustite i istražite jedan od najintrigantnijih loklaliteta u Srbiji, agencija Agape travel vas vodi na turu ˝ Viminacijum – Srebrno jezero – izlet 2018 autobusom ˝.

Viminacijum
i Srebrno jezero 

Polazak iz Beograda u 07:00h sa dogovorenog mesta. Vožnja do Smedereva, obilazak tvrđave koju je, na ušću reke Jezave u Dunav u XV veku podigao despot srpske države Đurađ Branković. Obilazak ˝Malog grada˝ uz pratnju lokalnog vodiča. Nastavak puta ka jednom od najznačajnih arheoloških lokaliteta u Srbiji, Viminacijumu http://viminacium.org.rs/ . Obilazak nekadašnjeg glavnog grada rimske provincije Gornje Mezije (grupni obilazak u trajanju od 1,5h – 2h) koji još uvek krije svoje tajne. Obilazak ćemo početi od rimske nekropole u kojoj se mogu videti dobro očuvani fragmenti predivnih fresaka (silazak u podzemni svet), potom nastavljamo sa posetom Naučnom centru (vili izgrađenoj u stilu rimskih vila iz perioda Viminacijuma) i obilazak kupole pod kojom su smešteni ostaci mamuta starih 5 miliona godina. Najvažiji eksponat u ovom delu je mamutica Vika ali pored nje mogu se videti i kosti raznih mamuta, koji su dobili manje ili više neobična imena poput Trbuška, Lenke ili Đomila. Nastavak puta ka Srebrnom jezeru, jednom od omiljenih izletišta u Srbiji. Slobodno vreme za uživanje. Mogućnost organizovanja ručka na jezeru.

U večernjim časovima povratak u Beograd.

CENA ARANŽMANA 1.850,0o rsd

NAČIN PLAĆANJA:
  • Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
  • Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina).
  • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA AGAPE TRAVEL.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom sa klima uređajem i audio opremom
  • Ulaznice prema programu Viminacijum – Srebrno jezero – izlet 2018: Tvrđava u Smederevu, Viminacijum – detaljna poseta u rezervisanom terminu-
  • Usluge turističkog vodiča u autobusu;
  • Troškove organizacije i realizacije ekskurzije
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  • induvidualne troškove
  • ručak na Srebrnom jezeru 700,00 rsd

NAPOMENE:

– Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
– Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. 
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…) 
– Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
– Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
– Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agape travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
– Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
– Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
– Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
– U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
– Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
– U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
– Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.         
– Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) 
Aranžman je rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPŠTI USLOVI  ORGANIZATORA  PUTOVANJA AGENCIJE  AGAPE TRAVEL
LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 51/2015.
Cenovnik br. 1 od 05.03.2018.

Viminacijum – Srebrno jezero

Istaknuto Izleti

Cena
1850din

#2018

#autobusom

#izlet

#muzej

#Smederevo

#Smedervska tvrđava

#Srbija

#Srebrno jezero

#Viminacijum

#Viminacijum - Srebrno jezero - izlet 2018